Home | Links

Links

Switch verwijst door naar landelijke en regionale organisaties. Hieronder een aantal relevante links, overigens zonder de pretentie een compleet overzicht te bieden.

 

Landelijk

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, http://www.minbuza.nl

NCDO, http://www.ncdo.nl 
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Mensenrechten, http://www.mensenrechtenwereldwijd.nl
Site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: mensenrechten zijn kern van het Nederlands buitenlands beleid.

Amnesty International, http://www.amnesty.nl
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen.

VNG International, http://www.vng-international.nl
VNG International is the International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities.

Millenniumdoelen, http://www.millenniumgemeenten.nl
Een Millennium Gemeente draagt samen met haar inwoners bij aan het behalen van de VN Millenniumdoelen: acht internationale afspraken om de armoede in de wereld te halveren. Zij doen dit door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke handel.

Fairtrade Gemeente
Een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade.

MVO Loont
Een programma voor MKB'ers: helpt ondernemers maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concreet te maken.

Fietsen Scoort
Landelijke campagne gericht op werkgevers en werknemers om het fietsen naar het werk te stimuleren.

CooP-Africa, Cycling out of Poverty
CooP-Africa, Cycling out of Poverty ondersteunt kleine ondernemers, gezondheidswerkers en scholieren in Afrika met fietsen.

Upgraden.nu
Jongeren voeren ludieke, positieve acties uit die de wereld een beetje beter maken.

MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Agentschap.nl
Agentschap NL biedt diensten aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. Bijvoorbeeld subsidies, kennis en het vinden van partners. Agentschap NL biedt die diensten aan namens de rijksoverheid.

Eerlijk Winkelen
EerlijkWinkelen wil voor alle steden in Nederland eerlijke winkelroutes aanbieden met winkels/eetgelegenheden die fairtrade, biologische en/of tweedehands producten gebruiken/verkopen.

Duurzaam MKB
Kenniscentrum over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB.

MKB Servicedesk
Biedt informatie over ondernemerschap.

Partos
Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking.

CIDIN
An interdisciplinary academic institute addressing issues of inequality, poverty, development and empowerment.

Cordaid
Streeft naar een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin ieder mens telt.

HIVOS
Een ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

ICCO
Armoedebestrijding en duurzaamheid.

Oxfam Novib
Oxfam strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Oikos
Werkt op het terrein van internationale samenwerking en ontwikkeling.

Solidaridad‎
Armoedebestrijding door eerlijke & duurzame handel.

Een
Werkt aan armoede de wereld uit.

Max Havelaar
Het onafhankelijke keurmerk voor Fairtrade. Producten met het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden.

Fair Trade Original
Merk van eerlijke producten.

Wereldwinkels
Fairtrade cadeauwinkel.

Voedingscentrum
Stichting die gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over voeding en voedsel.

FoodGuerrilla
FoodGuerrilla is het nieuwe platform van NCDO dat verschillende initiatieven op het gebied van voedselzekerheid steunt en verbindt.

Damn Food Waste
Een initiatief van FoodGuerrilla (NCDO).

Stoere Vrouwen
Een netwerk van ruim 5000 duurzame shoppers, die samen een ‘leger’ van bewuste consumenten vormen.

Wakker Dier
Wakker Dier komt op voor de dieren in de vee-industrie.

Milieu Centraal
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven.

Natuur & Milieu
Zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld.

Urgenda
Actie-organisatie gericht op duurzaamheid. 

Klimaatplein
Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Our common future
Roadmaps for our future.

Impulsis
Het gezamenlijk loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking.

My World
Platform voor actieve wereldburgers. Wissel ervaringen uit op MyWorld.nl.

Kunstbende
Landelijke wedstrijd in kunst voor iedereen van 13 tot en met 18 jaar.

PostcodeLoterij
De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland.

 

 

Media
 
 

NOOR
A collective uniting a select group of highly accomplished photojournalists and documentary storytellers focusing on contemporary global issues.

One World
Biedt informatie over internationale samenwerking en duurzaamheid, nieuws, vacatures, gratis magazine One World.
 
Lokaal Modiaal
Maakt documentaires en tv-programma’s, geeft de tijdschriften Vice Versa en Join uit en organiseert journalistieke debatten en onderwijsprogramma’s om de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken.
 
De Betere Wereld
Cross-mediaal platform voor een verantwoorde lifestyle
 
Vakblad over ontwikkelingssamenwerking. 

Duurzaam nieuws
Nieuws en vacatures.
 
Duurzaam Bedrijfsleven.nl
Brengt elke dag het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven.

 

In de regio

 

MVO013
Community van ondernemende mensen uit de regio Tilburg.

Wereldpodium
Een podium waarop de wereld te gast is. Gestart in Tilburg, in juni 2007, betrekt het Wereldpodium mensen bij internationale ontwikkelingen. Met name bij ontwikkelingen die hen nationaal raken. Contactpersoon: Ralf Bodelier.

Maand van de Vrijheid
Jaarlijks event in mei in de provincie Zeeland met culturele activiteiten rond thema's vrijheid en verdraagzaamheid.

Bredase Vredesprijs
De Bredase Vredesprijs is in 2003 ingesteld om aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal of mondiaal niveau. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury aan personen die zich daarvoor inzetten.

Houdt zich bezig met cultuur en ontwikkeling, organisator Festival Mundial.
 
PON
Kennisinstituut op het sociale en culturele domein. Het levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal duurzame samenleving in Brabant.
 
SCOOP
Voert in opdracht van de provincie Zeeland drie taken uit: onderzoek (het ‘Sociaal Cultureel Planbureau voor Zeeland’), projectrealisatie en innovatie.
 
De Brabantse Milieufederatie
BMF is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Zij overkoepelt rond de 110 vrijwilligersgroepen.
 
Betrokkenheid bij de natuur stimuleeert duurzaam handelen.
 
De ZMf is een onafhankelijke organisatie die in Zeeland werkt aan een schoon milieu, een aantrekkelijk landschap en een rijke natuur.
 
ZLTO
Vereniging voor ondernemers in de groene ruimte.

Roosevelt Academy/Werkplaats Wereldburgerschap
Werkplaats van de Roosevelt Academy in Middelburg. COS Zeeland bracht advies uit bij de totstandkoming van de werkplaats. Contactpersoon prof. Barbara Oomen (dean).


Dutch Design Week
Event in Eindhoven in oktober. Toont de trends en biedt inzichten in de toekomst van design, met gerenommeerde ontwerpers en jonge talenten. 

 
NHTV 
 
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Groene Ruimte met vestigingen in Den Bosch en Venlo. 
MBO Horeca-opleiding in Brabant.
 
ROC De Leijgraaf
Horecaopleiding.
 
Delta
Zeeuws energiebedrijf.
 
Waterbedrijf in Zeeland.
 
RegioinBedrijf
Regionaal B2B platform: biedt informatie over bedrijven, instanties en onderwijsinstellingen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deel deze pagina via social media

Volg Switch

Volg ons op Facebook

Volg ons op twitter

Volg ons op YouTube

Agenda

Er zijn op dit moment geen verwante activiteiten