Nieuws

Home | Nieuws | ‘Het licht mag best uit ’s-nachts’

‘Het licht mag best uit ’s-nachts’

leerlingen in raadzaal
10 december 2014

Kies de Toekomst leerlingendebat; ‘Het licht mag best uit ’s-nachts’

Leerlingen van het Drs. Pierson college debatteerden dinsdag 2 december onder toeziend oog van nieuwgekozen Bossche politici over de duurzame toekomst van ’s-Hertogenbosch. De straatverlichting uit in de nacht en het toilet doorspoelen met regenwater  waren twee belangrijke aanbevelingen die de leerlingen de politici deden.

In de Raadzaal van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn ruim  80 jongeren met elkaar in debat gegaan over de duurzame toekomst van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit debat vond plaats in het kader van het project Kies de Toekomst waarbij jongeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de standpunten van politieke partijen hierover onder de loep hebben genomen. De leerlingen zorgden voor een levendig debat waarbij thema’s zoals afval, water en energie aan de orde kwamen.

Een van de stellingen luidde dat alle overheidsgebouwen, net als het stadskantoor van de gemeente Den Bosch, regenwater moeten gebruiken om de toiletten mee door te spoelen. “Regen komt gratis uit de lucht vallen en het is niet echt duurzaam als we dit eerst zuiveren om er vervolgens het toilet mee door te spoelen”, aldus een van de leerlingen. Een meerderheid van de leerlingen was het hier mee eens.

Een interessante discussie ontstond over de stelling of in de nacht de straatverlichting in Den Bosch niet gewoon uitgezet kan worden aangezien dit een forse energiebesparing op kan leveren. De discussie richtte zich hierbij vooral op veiligheid versus duurzaamheid. Een aantal leerlingen stond op het standpunt dat het er op de weg niet veiliger op wordt als straatverlichting uitgaat. Andere leerlingen wezen juist op het feit dat als dit voor de hele stad geldt je hiermee een aanzienlijke besparing kan boeken. Een van de leerlingen opperde een prima alternatief, namelijk om lichtgevende verf te gebruiken op de weg,  een zeer creatieve oplossing waarbij straatverlichting niet altijd aan hoeft te gaan zodra het donker wordt.

Met name deze creativiteit werd zeer gewaardeerd door de jury, bestaande uit Ralph Geers (VVD), Ufuk Kâhya (GroenLinks) en Inke Katoen (PvdA). Naast helder argumenteren en overtuigend presenteren lette de jury ook op originaliteit en creativiteit bij de debaters. De jury gaf de leerlingen na afloop een groot compliment met de wijze waarop ze het debat hadden gevoerd en de creatieve oplossingen die de leerlingen aandroegen bij de verschillende stellingen.

De debat maakt onderdeel uit van het project Kies de Toekomst. Kies de Toekomst wordt gecoördineerd door Switch en mede mogelijk gemaakt door de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord Brabant en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deel dit nieuwsbericht via social media