Nieuws

Home | Nieuws | ‘Train de trainer’ programma circulaire economie van start

‘Train de trainer’ programma circulaire economie van start

29 mei 2017

Op 22 mei vond de eerste bijeenkomst van het ‘Train de trainer’ circulaire economie en onderwijs plaats. Deelnemers aan de Zeeuwse Community of Practice, vertegenwoordigers van VO, MBO, HBO en WO doen mee aan deze training over hoe we het onderwijs voor de circulaire economie inrichten. Deze training is opgezet met als doel het MKB in Zeeland in de Living Labs verder te helpen met het nemen van stappen richting een circulaire economie.

In deze driedaagse training, verdiepen de deelnemers zich in wat circulaire economie is en wat het niet is…, zij zoomen met elkaar in op de benodigde uitgangspunten, didactische vaardigheden, competentiematrix en ook wordt het didactisch raamwerk gevolgd.
Vertrekpunt vormen de basisdocumenten van Ellen MacArthur Foundation, Ondernemen in de Circulaire Economie en de Kenniskaart CE in combinatie met het model ThreeC (intellectual outputs; competence development - a didactical approach en deals for CE competenties).

Karakteristieken voor CE:

  • made to be made again
  • sterk en krachtig door diversiteit
  • gebruik van hernieuwbare energie
  • systeemdenken
  • gebruik van biobased materialen
  • ondernemerschap en eigenaarschap

Voor het inrichten van het onderwijs voor de circulaire economie kwamen didactische uitgangspunten en inspirerende voorbeeldprojecten aan bod die allen aan de hand van (meer of minder concrete) producten over circulaire ontwerpen en herontwerpen gingen. Want het gaat om het veranderen van het systeem en we zullen moeten werken aan herontwerpen zolang het systeem nog lineair en niet circulair is.

An evolution in thinking! Schaarste zal er dan niet meer zijn.

Deze eerste interessante bijeenkomst leverde meteen een geanimeerd discussie en kritische vragen op. Trainer Martin de Wolf putte uit zijn ervaring en leidde de groep soepel door het eerste deel van de leerstof heen. Hierna werden de deelnemers uitgedaagd na te denken over didactische uitgangspunten. De vraag ‘Welke didactische uitgangspunten vind je belangrijk voor een lesproject over circulaire economie?’ leverde veel mooie resultaten en stof tot nadenken op. 29 mei is de tweede bijeenkomst.

De Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs is een samenwerking van het Groene Brein ROOTS, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, ZMf en Switch. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

Deel dit nieuwsbericht via social media