Nieuws

Home | Nieuws | 18e Multatulilezing over De democratie van de menselijke maat

18e Multatulilezing over De democratie van de menselijke maat

01 september 2014

De Stichting Multatuli Lezing Nederland en medefinancier vfonds zijn verheugd de 18e Multatulilezing te mogen aankondigen. De stichting organiseert deze lezing op vrijdagmiddag 31 oktober 2014 in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. Het afwisselende programma bestaat uit twee sprekers en twee columnisten.  

De Multatulilezingen vinden sinds 1996 jaarlijks plaats, alternerend in Breda en Leuven. Eerdere edities mochten rekenen op grote publieke belangstelling. Doel van de lezingen is een bijdrage te leveren aan het debat over de waarde van democratie, mensenrechten en vrede voor de internationale en lokale samenleving.

Het thema dit jaar is 'De democratie van de menselijke maat'. Het thema wordt vanwege de viering van de 70-jarige bevrijding van Breda door Poolse strijdkrachten mede belicht vanuit Pools perspectief.

De socioloog prof.dr.mr. Kees Schuyt geeft allereerst zijn visie over de bindingskracht van de democratie. In zijn bijdrage beschouwt de Poolse historicus prof.dr. Jan Rydel de na-oorlogse westerse democratie vanuit een Midden-Europees gezichtspunt. Marjan Minnesma (dir. Urgenda) en Rob Wijnberg (filosoof, publicist) reflecteren op het thema in de vorm van een column. Ook leden van de Bredase Jongerenraad geven hun reactie op het onderwerp.

"De Multatuli lezing past uitstekend bij de doelstelling van het vfonds om bij te dragen aan democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. De Stichting Multatuli Lezing Nederland wil discussie initiëren en mensen prikkelen, inspireren en activeren. Investeren in vrede; belangrijk voor iedereen."  - Ton Heerts, directeur vfonds

De Stichting Multatuli Lezing Nederland en medefinancier vfonds hopen wederom op een volle kerk. Het programma begint om 14.30 uur (kerk open vanaf 14.00 uur) en duurt tot 17.00 uur; na afloop is er gelegenheid tot napraten. De lezing is gratis toegankelijk.

Aanmelden (verplicht!) is mogelijk vanaf 1 september via: www.multatuli-lezing.nl.

Het vfonds krijgt haar middelen voornamelijk uit de bijdragen van de Postcode Loterij. Meer Informatie vindt u op: www.vfonds.nl

Deel dit nieuwsbericht via social media