Nieuws

Home | Nieuws | Artsen zonder Grenzen in Zeeland

Artsen zonder Grenzen in Zeeland

23 september 2013

'Goed doel opnemen in testament is een gift voor het leven' Artsen zonder Grenzen organiseert deze maand een aantal informatiebijeenkomsten over nalatenschappen in de provincie Zeeland. De medische noodhulporganisatie krijgt vaak vragen van mensen die de organisatie op willen nemen in hun testament. Om de vele geïnteresseerden hier persoonlijk over te kunnen informeren worden er op diverse locaties in de provincie bijeenkomsten worden gehouden. De volgende bijeenkomst vindt plaats in het De Kloveniersdoelen in Middelburg op donderdag 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.

In Nederland is er een toenemende belangstelling voor het opnemen van goede doelen in het testament. Het vormt een bijzondere manier van schenken aan een organisatie die je na aan het hart ligt. Maar wat ook meespeelt, is het feit dat goede doelen, waaronder Artsen zonder Grenzen, vrijgesteld zijn van erfbelasting. Wat wordt nagelaten, komt dus geheel ten goede van het goede doel.

'Veel mensen willen Artsen zonder Grenzen in hun testament opnemen omdat zij bijvoorbeeld zelf graag noodhulp hadden willen verlenen, maar nooit invulling aan hun wens hebben kunnen geven, of omdat zij ons werk uitermate waarderen. Met deze bijzondere manier van schenken kunnen zij een verschil maken in het leven van anderen, een gift voor het leven geven', zegt Esther Martens van Artsen zonder Grenzen. 'Deze giften zijn voor ons enorm belangrijk voor het behoud van onze onafhankelijkheid en ons vermogen om onpartijdige hulp te geven. Voor Artsen zonder Grenzen geldt zelfs dat bijna een kwart van het werk mogelijk wordt gemaakt door giften uit nalatenschappen.

Tijdens de bijeenkomsten geeft een notaris informatie over onder meer de huidige wettelijke regels rondom erfrecht, erfbelasting en het opmaken van een testament. Een hulpverlener van de organisatie zal uit eigen ervaring meer vertellen over het werk in de hulpprojecten. Er is uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen, zowel aan onze hulpverlener als aan de notaris.

De bijeenkomsten vinden door heel Zeeland plaats en worden georganiseerd in samenwerking met verschillende notariskantoren.

• Donderdag 3 oktober 2013 om 13.00 uur in Middelburg, in De Kloveniersdoelen (Achter de Houttuinen 30, 4331 NJ), in samenwerking met De Zeeuwse Alliantie. Tijdens deze bijeenkomst laten we onder meer de korte documentaire 'First Mission' zien.

• Dinsdag 8 oktober 2013 om 19.00 uur in Zierikzee, in De Weverij (Kerkhof 3, 4301 BZ Zierikzee), in samenwerking met Klaassen Notarissen.

• Donderdag 10 oktober 2013 om 19.00 uur in Terneuzen bij Loof, Segers & Poppe Notarissen (Claushof 2, 4532 BB Terneuzen), in samenwerking met Loof, Segers & Poppe Notarissen.

Voor koffie en thee wordt gezorgd!

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan bij Esther Martens, relatiemanager speciale giften, op telefoonnummer 020 5208710. Of stuur een email naar bijeenkomst@artsenzondergrenzen.nl. Vermeld dan wel alstublieft uw naam en de datum en locatie van de bijeenkomst die u bij wilt wonen.

Deel dit nieuwsbericht via social media