Nieuws

Home | Nieuws | Dag 2 van de training 'circular economy redesigning' in het teken van ‘systeem- en multiperspectiefdenken’

Dag 2 van de training 'circular economy redesigning' in het teken van ‘systeem- en multiperspectiefdenken’

30 mei 2017

Op maandag 29 mei vervolgden de deelnemers van de Zeeuwse Community of Practice, vertegenwoordigers van VO, MBO, HBO en WO, hun training 'circular economy redesigning' van Martin de Wolf, Fontys Hogeschool. Deze driedaagse training, over didactische strategieën en (les)methode, helpt docenten en professionals bij de vraag hoe we circulaire economie onderwijs zouden moeten inrichten.

Vorige week maakten we kennis met het negen stappen didactisch model voor onderwijs op het thema circulair onderwijs. Systeem- en multiperspectief denken zijn belangrijke stappen in analyse (stap4) en value (stap 5).

In onze veranderde samenleving en de transitie naar de circulaire economie zijn vraagstukken complexer, dynamischer en mondialer dan voorheen. Systeemdenken helpt ons om grip te krijgen op de complexiteit en de dynamiek en te onderzoeken was de vraag is achter de vraag. Het helpt in de analyse naar samenhang en onderlinge afhankelijkheid te zien, verbanden te leggen maar ook oorzaak-gevolg-relaties van vraagstukken van elkaar te onderscheiden en te duiden. Een van de kenmerken van systeemdenken is juist het anders kijken naar oorzaak-gevolg-relaties. In plaats van lineaire relaties, bestaan deze uit elementen die voortdurend met elkaar samenwerken, samenhangen en elkaar beïnvloeden. We spreken van cyclisch denken. Door vragen te stellen worden deze verbanden zichtbaar.

Door multiperspectiefdenken realiseren we ons dat elke informatie(bron) gekleurd is en dat het voor een volledige analyse belangrijk is om het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken  Het waarde kwadrant is behulpzaam om de informatiebron te categoriseren ( pessimisme – optimisme; gelijkheid – vrijheid).

Door het toepassen van  systeemdenken en multiperspectiefdenken zijn leerlingen in staat het vraagstuk vanuit verschillende standpunten te bekijken. Dit levert bij het 'circular economy redesigning process' een completere analyse en daardoor ook geheel andere(vaak onverwachte)  oplossingsrichtingen  voor duurzame vraagstukken. Maandag 12 juni vindt de derde en laatse bijeenkomst plaats.

 De Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs is een samenwerking van het Groene Brein ROOTS, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, ZMf en Switch.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

 

 

Deel dit nieuwsbericht via social media