Nieuws

Home | Nieuws | Een duurzaam en rechtvaardig 2014

Een duurzaam en rechtvaardig 2014

06 januari 2014
Op een avond in december zat ik in een intiem theater in hartje Gorichem bij de feestelijke uitreiking van de plaatselijke MVO-prijs. Aanwezig waren tientallen ondernemers, hun achterbannen, vertegenwoordigers uit de lokale politiek en maatschappelijke organisaties. Kortom, een groep actieve, vooruitkijkende medemensen. De sfeer was er een van blijde afwachting. De inleider van de avond legde het publiek twee vragen voor. Vindt u dat onze generaties het beter hebben dan die van pakweg 50 jaar geleden? Zo ongeveer alle handen gingen omhoog. De tweede vraag was: Denkt u dat de generaties die over zo’n 50 jaar leven het beter zullen hebben dan wij nu? Toen viel het even stil. ‘’Wat bedoelt u precies?’’, riep iemand. Vragende blikken alom. Weifelend gingen er handen omhoog. De stemming was ongeveer 50/50.
 
Ook ik moest er even over nadenken. We hebben het vaak over armoede, over de uitputting van de aarde, over een somber toekomstbeeld. Toch stak ik mijn hand op. Want natuurlijk wordt het beter: trek eens een lijn van enkele eeuwen terug naar nu, en extrapoleer. Welzijn en welvaart zijn onnoemelijk gegroeid. Daar doet een dip niets aan af.
 
Maar al die problemen van planet en people dan? Jazeker, die zijn er legio. Maar kennisgroei en kennisdeling helpen ons en gaan steeds sneller, we kunnen het leven en de wereld steeds meer sturen. Waarmee niet is gezegd dat alle kennis positief wordt aangewend.
Iemand die dit inzag was Alfred Nobel. Hij vond in 1866 het dynamiet uit. Het goedje was bedoeld om rotsen op te blazen, daardoor wegen te kunnen bouwen en de welvaart op te stuwen. Maar zijn vinding werd nog meer ingezet voor oorlogsvoering. Toen Nobel zich de impact van zijn uitvinding realiseerde, kreeg hij zo’n schuldgevoel dat hij zijn testament wijzigde en zijn gehele nalatenschap besloot in te zetten voor ‘’nobele’’ doeleinden zoals wetenschap en vrede. Daarmee steunde hij de beweging naar een betere wereldsamenleving. Uit een dip maakte Nobel iets positiefs.
 
Een dip van jewelste op dit moment is het korte termijn denken. Politici hebben een horizon van vier jaar, en managers vaak een nog kortere. “Topmanager focust op snelle winst’’, concludeerde bureau McKinsey in een recent rapport. Bijna 80% van de topbestuurders zegt prioriteit te geven aan de korte termijn winst. Bijna de helft van hen heeft een bedrijfsstrategie van hooguit drie jaar. Het gaat ze om de kwartaalcijfers, om de aandeelhouders tevreden te stellen.
 
Met korte termijn denkers nemen we de verkeerde beslissingen. Laten we gaan voor de lange termijn, voor een duurzame toekomst. Door ons te laten inspireren door visionairs, door goede voorbeelden te belonen en aan te moedigen. Net als Nobel deed. Laten we fatsoenlijk omgaan met mensen, middelen en materialen, laten we globalisering ontdoen van het gevoel van onthechting, laten we mensen het gevoel geven dat ze invloed hebben op hun eigen leven en dat van anderen. Door de grote wereld klein en hanteerbaar te maken. Door te kopen, te maken en te handelen als verantwoorde wereldburgers.
 
Aan deze visie voor de lange termijn probeert Switch een bijdrage te leveren, ook in 2014.
Terugdenkend aan dat zaaltje in Gorinchem hoop ik dat volgende keren veel meer mensen hun hand opsteken als gevraagd wordt naar een positieve verwachting voor de toekomst. Het wordt beter, op de lange termijn, maar we moeten er samen wel wat voor doen.
 
Een geïnspireerd 2014 toegewenst, mede namens alle collega’s van Switch.
 
Rob van Mierlo
directeur

Deel dit nieuwsbericht via social media