Nieuws

Home | Nieuws | Fietsen Scoort verdeelt € 10.000

Fietsen Scoort verdeelt € 10.000

29 augustus 2014

Ook dit jaar verdeelt Fietsen Scoort, in samenwerking met platform MyWorld, € 10.000 over vier projecten van kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Op MyWorld.nl vindt u daarover alle informatie. Heeft uw organisatie een duurzaam project in een ontwikkelingsland en kunt u een financieel duwtje in de rug goed gebruiken? Meld u dan aan voor 15 september 2014. Op de tien beste projecten kan het publiek haar stem uitbrengen. De vier projecten met de meeste stemmen ontvangen ieder € 2.500.

Wat wordt van u gevraagd?
Kleinschalige Nederlandse ontwikkelingsorganisaties kunnen tot 15 september 2014 een projectvoorstel indienen via het aanmeldformulier MyWorld.nl (Let op: u moet daarvoor aangemeld zijn). In de beoordeling van de projecten is de relatie met de kernboodschap van Fietsen Scoort belangrijk. Naast fietsstimulering in ontwikkelingslanden kun je ook denken aan projecten die bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Bijvoorbeeld biologische landbouw, (her)bebossing, zonne-energie, biogas en/of eerlijke handel.

Welke kans maakt u?
Deskundigen, verbonden aan MyWorld, ontvangen alle projectvoorstellen en de beoordeling zal plaatsvinden aan de hand van de volgende criteria:

- Relatie van het project met klimaatverandering en milieu;
- Vraaggericht, wie heeft het project bedacht;
- Toekomstbestendigheid, capaciteit van de ontvangende organisatie;
- Haalbaarheid, in hoeverre is de volledige uitvoering van het project realistisch;
- In hoeverre is het project de beste oplossing voor het specifieke probleem;
- Mogelijkheid om over het project te communiceren in woord en beeld.

Procedure
Stuur uw projectvoorstel voor 15 september (17.00 uur) 2014 toe naar info@myworld.nl. Rond 23 september verneemt u of het project is geselecteerd als één van de genomineerde projecten die worden voorgedragen aan Fietsen Scoort waar het een plaats krijgt op de website www.fietsenscoort.nl. De publiekstemming vindt plaats in de periode 29 september t/m 22 oktober 2014. De vier projecten met de meeste stemmen ontvangen ieder € 2.500.

Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u deze stellen op MyWorld.nl (op het organisatieprofiel van Fietsen Scoort) of mail naar info@myworld.nl.

Fietsen Scoort is een campagne van Stichting Switch. Fietsen Scoort dé campagne om fietsen naar het werk, op een actieve en uitdagende wijze  te stimuleren. Meedoen? Klik hier.

Deel dit nieuwsbericht via social media