Nieuws

Home | Nieuws | Fusie COS Zeeland en Brabant

Fusie COS Zeeland en Brabant

25 januari 2013

Duurzaamheid en Mondiaal Burgerschap zijn de kern van het werk van de nieuwe organisatie. Switch legt de focus op producenten en consumenten. Bij producenten ligt de focus op ondernemers uit het MKB en bij consumenten op jongeren. Switch inspireert, verbindt en ondersteunt ondernemers en burgers die zich willen inzetten voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Rob van Mierlo (57), de directeur van COS Brabant, heeft de leiding over de nieuwe organisatie. Switch heeft een vestiging in Zeeland op het oude adres in Goes (Ravelijn de Groene Jager 5) en in Tilburg op een nieuw adres aan de Stationsstraat 31.

Van Mierlo: "De mondiale dimensie blijft, maar onze grondslag is veranderd. Het klassieke denken in ‘het rijke Noorden’ en ‘het arme Zuiden’ is voorbij: er wonen steeds meer rijken in het Zuiden en er is armoede in alle delen van de wereld. We verleggen onze aandacht naar mondiale zaken die voor iedere burger in de wereld spelen, zoals klimaat, veiligheid, voedsel en water. 
We richten ons nu op vooral op jonge consumenten en producenten in het MKB. We spreken hen vooral aan hun economische rol als consument en producent. Als consument kies je elke dag: wat koop ik en wat koop ik niet? Als ondernemer bepaal je: wat produceer ik en hoe? In die economische rol proberen we de keuzes van mensen te beïnvloeden."

Strategie
We delen een wereld met 7 miljard mensen. Nog steeds leeft 1 miljard mensen met voedseltekort en onder de armoedegrens van $ 1,25 per dag, terwijl een vergelijkbaar aantal mensen op grote schaal voedsel verspilt. Grote sociale en economische verschillen in de wereld vormen een risico voor een vreedzame en duurzame toekomst. Het is een kwestie van eigenbelang voor burgers en overheden om te kiezen voor een gezamenlijke toekomst op basis van een rechtvaardig en duurzaam gebruik van de aarde.

De toekomst
De nieuwe naam van de gefuseerde organisatie is Switch.  
Switch staat voor omschakelen. Omschakelen naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Onze manier van leven leidt tot schaarste aan voedsel, water en energie wereldwijd. Iedereen kan bijdragen aan oplossingen. Door om te schakelen. Door ánders te leven, ánders te consumeren en ánders te ondernemen. 

Focus
De focus bij de producenten ligt op het Midden- en Kleinbedrijf omdat het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven MKB’er is en innovatie vooral bij deze groep tot stand komt. Uit onderzoek is gebleken dat het MKB wel duurzaam wil ondernemen, maar vaak niet weet hoe. Doelstelling is dat deze groep maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwt en daar ook naar handelt.

Bij consumenten zoomt Switch in op jongeren van 12 tot 25 jaar. Switch richt zich rechtstreeks tot hen, maar zet ook in op samenwerking met intermediairs zoals onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en studentenverenigingen. Switch ontwikkelt activiteiten met sterke ’zelf doen’ - en ’zelf ontdekken’ -componenten, die passen bij de belevingswereld van jongeren.

Stevig netwerk
De organisaties COS Brabant en COS Zeeland beschikken beide over een stevig netwerk in hun provincies en nemen dat mee naar Switch. Denk daarbij aan contacten met lagere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Door deze netwerken sluit Switch gemakkelijk aan bij lokale en regionale initiatieven en omstandigheden.

Opdrachtgevers
Switch werkt vooral met of in opdracht van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Switch is interessant voor landelijke opdrachtgevers die hun programma’s willen uitrollen in het zuiden van Nederland. Omgekeerd kan Switch ook regionale ‘best practices’ opschalen naar landelijk niveau.

Lees het interview met Rob van Mierlo op www.myworld.nl


 

Deel dit nieuwsbericht via social media