Nieuws

Home | Nieuws | Gezocht: Zeeuwse Helden voor de Lokale Vier Vrijheden Awards

Gezocht: Zeeuwse Helden voor de Lokale Vier Vrijheden Awards

16 april 2018

Op 16 mei 2018 om 16.00 worden in de Burgerzaal in Middelburg de Lokale Vier Vrijheden Awards uitgereikt aan Zeeuwen die iets bijzonders doen voor de Zeeuwse maatschappij. De award-categorieën zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Inmiddels hebben wij 12 nominaties ontvangen.Voor de Vrijheid van Geloof en de Vrijheid van Meningsuiting hebben wij echter nog geen nominaties ontvangen. Daarom onze vraag: kent u of bent u iemand die zich inzet voor één van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt? Nomineren kan nog tot en met 23 april 2018!

Wat zijn de vier vrijheden?

De vier vrijheden zijn gebaseerd op een toespraak van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in 1941. Ze vormden de inspiratie voor internationale verdragen voor mensenrechten. Sinds 1984 afwisselend in New York en Middelburg de internationale Four Freedom Awards uitgereikt, bijvoorbeeld aan Nelson Mandela en Angela Merkel. Zie ook: http://www.fourfreedoms.nl De Lokale Vier Vrijheden Awards zijn een lokale versie van dit evenement. Dit jaar is er speciale aandacht binnen de Four Freedom Awards voor het thema duurzaamheid. Daarom willen wij binnen de lokale versie van dit evenement hier ook speciaal op richten.

Wie kunnen genomineerd worden?

De Lokale Vier Vrijheden Awards zijn bedoeld voor mensen of organisaties die één van de vier vrijheden op lokale schaal toepassen, zoals Zeeuwse vrijwilligersorganisaties, kerken, scholen en bedrijven en bijzondere individuen. Helden hoeven geen internationale beroemdheden te zijn… Ook mensen die lokaal iets voor hun gemeenschap betekenen verdienen onze waardering. Winnaars van voorgaande jaren zijn bijvoorbeeld VluchtelingenWerk Zeeland, De Zeeuwse Vrouwen, Manifestatie NieuwZout en Ben Flore voor het boek “Drie hoofden op een kussen’. Voorwaarde voor nominatie is dat het project heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar of nog steeds bezig is.

Hoe kunt u nomineren?

Kent u iemand die in het zonnetje verdient te worden gezet vanwege de bijzondere dingen die deze persoon of organisatie doet? Of wilt u uzelf of uw organisatie nomineren? Dat kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/FQ3C3L6. Schrijf een korte motivatie waarom deze persoon of organisatie een prijs zou verdienen. De deadline voor de nominaties is 23 april 2018 om 24:00.

Stem op uw favoriete kandidaat!

De nominaties worden beoordeeld door een jury. Daarnaast kunnen ook publiekstemmen worden uitgebracht via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/VC39GMB Stemmen is mogelijk van 24 april tot en met 8 mei 2018.

Wie organiseert de Lokale Vier Vrijheden Awards?

Organisatoren van deze Lokale Vier Vrijheden zijn Middelburg in Dialoog en studenten van University College Roosevelt. Zij vinden het belangrijk om de vier vrijheden en de dialoog over vrijheid ook in Zeeland verder uit te dragen en te borgen.

De prijsuitreiking

Iedereen is van harte welkom om de bekendmaking van de winnaars van deze Awards bij te wonen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg op 16 mei 16:00 uur. Na de bekendmaking en de uitreiking gaan we aansluitend in Dialoog over het thema Vrijheid. Het programma wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Graag aanmelden via: https://nl.surveymonkey.com/r/FXMPCYT

Wat is de Dialoog?

De Dialoog is een gesprek. Onderzoek toont aan dat de dialoogtafels verrassend veel concrete acties tot gevolg hebben en nieuwe verbindingen leggen tussen mensen die elkaar voorheen niet kenden. Elke dialoogtafel wordt geleid door een gespreksleider die getraind is in de beproefde methodiek van de Dialoog. De focus ligt niet op problemen die opgelost moeten worden, maar op mogelijkheden die samen ontdekt en ontwikkeld worden. Dit gebeurt door aan te sluiten bij ervaringen die inspireren, samen te dromen en vervolgens elkaar te stimuleren tot actie.

Laten we onze Zeeuwse helden in het zonnetje zetten! Nomineer ook iemand!

Deel dit nieuwsbericht via social media