Nieuws

Home | Nieuws | Nieuwe doelen VN

Nieuwe doelen VN

13 augustus 2013

Het ontwerp voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen die onlangs door de Verenigde Naties werden gepresenteerd, besteden niet genoeg aandacht aan duurzaamheid. Dat stelden twee Euro-commissarissen onlangs op een bijeenkomst met non-gouvernementele organisaties en leden van het Europees Parlement in Brussel. Namens de Europese Unie willen zij meer nadruk gaan leggen op duurzaamheid in de nieuwe ontwikkelingsagenda.

De Europese Commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, was zelf één van de 27 leden van het High Level Panel dat namens de VN het kader heeft geschetst waarbinnen de discussie over de nieuwe ontwikkelingsdoelen moet plaatsvinden. Hij zei dat het rapport verder gaat dan de Millenniumdoelen op gebieden als voedselzekerheid, duurzame landbouw, duurzame energie en gelijkheid van man en vrouw. Hij vindt echter dat duurzaamheid centraal moet komen te staan binnen de hele ontwikkelingsagenda.

"Het is onmogelijk om armoede uit te bannen als we geen aandacht besteden aan milieuproblematiek en klimaatverandering. En dan zullen het de armste landen zijn die daar het meeste onder te lijden hebben", aldus de Letse commissaris. Daarin hebben juist ook ontwikkelde landen, zoals de 28 lidstaten van de EU, een belangrijke rol: "We moeten onze economiën transformeren om banen en inclusieve groei mogelijk te maken. Zowel productie als consumptie moeten duurzaam worden."

Piebalgs kreeg bijval van zijn Sloveense collega van Milieu, Janez Potočnik. Hij ziet het VN-rapport vooral als een basis die verder uitgebouwd moet worden. "De doelstellingen die in het rapport staan, benadrukken de transformatie naar een meer cyclische economie waaruit verspilling is verdwenen, te weinig. Daarnaast is het opvallend dat er geen doelstellingen zijn opgenomen om de kwaliteit van onze lucht en oceanen te verbeteren. Dat is fundamenteel."

Verder laakte Potočnik het gebrek aan samenhang tussen de doelstellingen die in het rapport staan. De positie van de EU in dezen is volgens hem dat factoren die bijdragen aan de transformatie van de economie expliciet opgenomen moeten worden in nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen. In september worden de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen in VN-verband door de lidstaten besproken.

Bronn: www.millenniumgemeenten.nl

Lees hier meer over het VN-rapport over de nieuwe ontwikkelingsdoelen

Deel dit nieuwsbericht via social media