Nieuws

Home | Nieuws | Nieuwe tijden – een nieuwe switch

Nieuwe tijden – een nieuwe switch

14 december 2015

Stichting Switch, op 1 januari 2013 voortgekomen uit de fusie tussen COS Zeeland en COS Brabant, beëindigt eind dit jaar zijn activiteiten. Maar het werk gaat door: in Brabant gaan medewerkers van Switch met hun programma’s en projecten vanaf 1 januari 2016 door bij de stichting ContourdeTwern. Ook in Zeeland werken medewerkers vanaf uiterlijk 1 april 2106 onder de paraplu van een andere organisatie.

De fusie van twee COSsen in 2013 maakte besparing mogelijk en bood het perspectief van een scherpere focus. En dat gebeurde ook: functies en werkzaamheden werden ontdubbeld, de focus ging op gedragsverandering onder producenten en consumenten en het bereik groeide: alleen al aan de het MVO- en het Jongerenprogramma van Switch namen de afgelopen vier jaren respectievelijk 16.000 ondernemers en 25.000 jongeren deel.

Na decennia van ondersteuning en investeringen besloot het kabinet in 2013 de subsidiefaciliteiten voor mondiaal burgerschap van Buitenlandse Zaken af te bouwen. Naast landelijke financiering kent Switch gelukkig ook een reeks lokale en regionale financiers die wel belang zien in een projecten- en expertisebureau voor een duurzame en rechtvaardige wereld in eigen regio. Maar met het besluit van BuZa verdween wel de voornaamste kurk onder Switch.
Een ander probleem was dat Zeeland thematisch andere opdrachten ziet voor Switch dan Brabantse financiers. In Zeeland gaat het erg over de circulaire economie, terwijl Brabantse opdrachtgevers vooral mikken op de VN-doelen. De uiteenlopende agenda’s maken het focussen en vinden van synergie erg lastig. 

De krimpende budgetten en de geringe synergie tussen de twee agenda’s waren redenen voor het bestuur van Switch om de huidige stichting af te bouwen en te zoeken naar een efficiënter manier om de missie voort te zetten. Het resultaat is dat we teruggaan naar de situatie van vóór de fusie. Daarmee hebben we vanaf 2016 twee nieuwe gedaanten van Switch.
De naam Switch blijft in beide provincies bestaan als naam van een regionaal programma voor een duurzame en rechtvaardige wereld.
In Brabant gaat het werk van Switch door met medewerking van Saskia Peeters en Clasien Vermeer. Zij werken in 2016 voor de mondiale agenda’s van Eindhoven en Tilburg en andere Brabantse gemeenten. Tot 30 juni 2016 blijven ze via hun oude mailadressen bereikbaar: s.peeters@maakdeswitch.nl en c.vermeer@maakdeswitch.nl. Bezoekadres: Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg.

In Zeeland gaat het werk van Switch door met medewerking van Imke Elstak, Pascal Elegeert en Inge Verhage. Over hun nieuwe werkgever en een datum van overgang is op het moment van dit schrijven nog niets met zekerheid te melden. Wel zeker is dat zij bereikbaar blijven via de vertrouwde mailadressen: i.elstak@maakdeswitch.nl , p.elegeert@maakdeswitch.nl en i.verhage@maakdeswitch.nl. Bezoekadres: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.
 
Het bestuur van Switch wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het werk van Switch. Uiteraard hoopt het bestuur dat de samenwerking van hen allen met de medewerkers van Switch ook na 2015 zal leiden tot initiatieven die de wereld duurzamer en rechtvaardiger maken. Want de missie van Switch blijft natuurlijk onverkort overeind.

Directie en bestuur Stichting Switch

Deel dit nieuwsbericht via social media