Nieuws

Home | Nieuws | Switch in Zeeland

Switch in Zeeland

19 april 2016

Sinds december 2015 is er het nodige veranderd en daarom tijd voor een update.
Stichting Switch concentreert zich nu volledig op Zeeland. We voeren ons  werkplan 2016 uit in opdracht van de Provincie Zeeland en sluiten aan op de economische agenda. We zetten jongeren en ondernemers in Zeeland aan tot gedragsverandering om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Think Global, Act Local. Grote sociale en economische verschillen in de wereld vormen een risico voor een vreedzame en duurzame toekomst. Ook voor overheden, bedrijven en burgers in Westerse landen is het een kwestie van eigenbelang om te kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Op basis van rechtvaardigheid en een duurzaam gebruik van de aarde. We voeren drie programma’s uit: duurzaam consumeren, duurzaam produceren en de landelijke campagne Fietsen Scoort.

De activiteiten van Switch in Brabant  gaan door onder Stichting ContourdeTwern te Tilburg. De inhoudelijke medewerkers van Switch werken aan de mondiale agenda’s van de gemeenten Eindhoven en Tilburg en andere Brabantse gemeenten. Werkzaamheden zijn gericht op wereldburgerschap waarbij de UN Global Goals leidend zijn.

In Zeeland zet Switch de activiteiten voort, haken we aan bij de economische agenda van de Provincie Zeeland. We zijn gehuisvest op de tweede verdieping van ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland (ZB) in Middelburg. Door de inhoudelijk aansluiting zijn er inmiddels verschillende samenwerkingen met collega’s van ZB. Zoals in het educatieproject van het Cartoonfestival “Teken voor vrijheid” en de organisatie van Meetup Zeeland bijeenkomsten naar aanleiding van VPRO Tegenlicht.  Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen we graag naar onze agenda.

 

Deel dit nieuwsbericht via social media