Nieuws

Home | Nieuws | Switchen met WeberBeamix naar specie-fiek innoveren

Switchen met WeberBeamix naar specie-fiek innoveren

29 mei 2015

In een volle ontvangstruimte startten Switch en Bas Huysmans van WeberBeamix een sessie over specie-fiek innoveren samen met 30 ondernemers uit regio Eindhoven. 

Tijdens een excursie bij WeberBeamix kregen de ondernemers uit het MKB te zien wat Saint-Gobain WeberBeamix zoal doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe zij daarin samenwerkt met anderen om verder te innoveren. De aanwezigen uit de zaal kregen van Switch voorgerekend wat een soortgelijke aanpak hen zou opleveren. Vervolgens kregen de ondernemers via de gloednieuwe, interactieve duurzaamheidsquiz tips & trucks waar te beginnen. Middels een quiz app konden de deelnemers via hun smart phone of tablet hun antwoorden geven. Centric legde daarna kort uit hoe zij dit maakten met de nieuwste, deelbare software. De borrel erna gaf volop mogelijkheden om kaartjes uit te wisselen en verder in gesprek te gaan.

Uit de evaluaties bleek dat er groot enthousiasme is onder het overgrote deel van de MKB’ers om zelf vervolgstappen te ondernemen. De eerste afspraken hierover zijn inmiddels gemaakt.
De excursie was een activiteit van Switch om het MKB uit te dagen te switchen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Zo’n 17.000 ondernemers en werknemers uit het MKB gingen al voor, waarvan het grootste deel uit Brabant. Zo’n 24% daarvan wordt dermate geinspireerd dat zij ook haar eigen bedrijfsvoering verder verduurzaamd (bron: Ordina en Telos). Ook dit evenement in Eindhoven werd weer met een 8 gemiddeld gewaardeerd.
Op de website www.mvoloont.com vindt u meer informatie over dit soort activiteiten en vindt u best practices en tips.

Deze excursie was speciaal bedoeld voor ondernemers in regio Eindhoven en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Eindhoven en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deel dit nieuwsbericht via social media