Nieuws

Home | Nieuws | VN-commissie presenteert beleid na 2015

VN-commissie presenteert beleid na 2015

24 juni 2013

Het VN High Level Panel prsenteerde recent haar rapport over de nieuwe ontwikkelingsagenda na 2015. In dat jaar lopen de huidige Millenniumdoelen af. Het High Level Panel, voorgezeten door de Britse premier Cameron, de Liberiaanse president Johnson Sirleaf en de Indonesische president Yudhoyono, werd in 2012 ingesteld door secretaris-generaal Ban Ki-moon om een kader op te stellen voor nieuw mondiaal ontwikkelingsbeleid na 2015. Na uitgebreide consultatie van eperts, civil society organisaties en online raadplegingen van mensen van over de hele wereld, heeft het Panel donderdag haar bevindingen gepresenteerd. Het resultaat is een voorstel voor twaalf nieuwe doelen.

Het rapport borduurt in grote lijnen voort op de huidige Millenniumdoelen. Het Panel erkent dat de Millenniumdoelen voor veel verbetering in de wereld heeft gezorgd, maar stelt dat het tijd is om de focus iets te verleggen. In het rapport staat dat de Millenniumdoelen te weinig aandacht hebben voor het belang van milieu voor duurzame ontwikkeling. In het nieuwe kader worden milieu en ontwikkeling dichter bij elkaar gebracht. Zo wordt klimaatverandering als een van de belangrijkste aandachtspunten naar voren geschoven.

Daarnaast komt de mens nog meer centraal te staan. Nog specifieker dan in de Millenniumdoelen worden aspecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de mens benoemd. Toegang tot water en voedselzekerheid zijn nu bijvoorbeeld aparte doelstellingen, in plaats van onderdeel van grotere doelstellingen zoals nu het geval is. Maar ook voor de economische kant van het verhaal is meer aandacht, zoals de noodzaak van banen en toegang tot duurzame energie.

De twaalf nieuwe ontwikkelingsdoelen, zoals voorgesteld door het High Level Panel:

Uitbanning van armoede
Verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en het bereiken van gelijkheid van sekse
Kwalitatief onderwijs
Gezonde levens
Toegang tot voedzaam eten en voedselzekerheid
Universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen
Verzekerde en duurzame energie
Groei van banen en welzijn
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Goed bestuur en effectieve instituties
Creëren van stabiele en vreedzame samenlevingen
Een eerlijk mondiaal systeem met langetermijn financieringsmogelijkheden

Voor al deze doelen zijn indicatoren opgesteld om, net als de de Millenniumdoelen, de voortgang te kunnen volgen. De termijn waarin deze doelstellingen bereikt moeten worden is wederom 15 jaar. In de komende maanden gaan de lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar in overleg met dit rapport als startpunt. Vervolgens zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe doelen vaststellen.

Het hele rapport is getiteld  A new global partnership.

Deel dit nieuwsbericht via social media