Nieuws

Home | Nieuws | Zeeland beleeft vrijheid

Zeeland beleeft vrijheid

11 mei 2016

Het jaarverslag 2015 van 'Four Freedoms door het jaar heen' is verschenen en laat de mooie resultaten van het afgelopen jaar zien.

Sinds 2000 zorgt een permanente werkgroep met vertegenwoordigers van het University College Roosevelt, Switch, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, De Drvkkerij, de Cultuurwerf/Bevrijdingsfestival Zeeland, de Roosevelt Foundation en de Provincie Zeeland voor de afstemming van een jaarprogramma, onder de naam Four Freedoms door het jaar heen. Een afwisselend programma met jaarlijks terugkerende evenementen, maar ook met wisselende eenmalige activiteiten voor verschillende doelgroepen. In alle gevallen zijn de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt het uitgangspunt bij de verbinding tussen idealen en (lokale) initiatieven in Zeeland. De vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te  worden tegen armoede en angst. 

Zeeland beleeft vrijheid
Er werd op verschillende manieren gewerkt om vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij deze thema’s te stimuleren. De mooie resultaten in 2015 van 'Four Freedoms door het jaar heen' had de werkgroep niet kunnen realiseren zonder de steun, het enthousiasme en de bevlogen inzet van veel mensen en organisaties in Zeeland. Met het programma laten zij samen zien hoe Zeeland vrijheid beleeft en welke kwaliteit Zeeland te bieden heeft.

Deel dit nieuwsbericht via social media