Home | Maak de Switch | Hoe Switchen

Hoe Switchen

Switch richt zich op de thema’s duurzaam consumeren, produceren en voedselzekerheid.

De ontwikkeling die Switch voorstaat moet duurzaam zijn. Dat betekent dat sociale (people), ecologische (planet) en economische aspecten (profit) alle drie van belang zijn. We streven naar een leefbare en rechtvaardige wereld, ook voor toekomstige generaties. Eenvoudig gezegd: bij het vinden van oplossingen gaat het steeds om hier én daar, nu én later. Het motto daarbij is:
Denk mondiaal, handel lokaal. 

Verder wil Switch invulling geven aan de Millenniumdoelen.
Deze zijn in het jaar 2000 door regeringsleiders van de lidstaten van de Verenigde Naties ondertekend. Acht doelen moeten in 2015 zijn bereikt. Voor Switch zijn m.n. de doelen van belang waaraan burgers in onze eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren. 

Millenniumdoel 1: bestrijding van armoede en honger
Onze consumptie en productie hebben gevolgen voor armoede en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden

Millenniumdoel 7: een duurzaam leefmilieu
Wanneer wij anders omgaan met natuurlijke hulpbronnen, dan wordt een duurzaam leefmilieu voor iedereen beter bereikbaar.

Millenniumdoel 8: eerlijke handelsverhoudingen
Wij kunnen bijdragen aan eerlijke handelsverhoudingen, bijvoorbeeld door het kopen van fairtrade-producten.

Natuurlijk zijn ook de Internationale Verdragen tot bescherming van de Rechten van de Mens belangrijke uitgangspunten voor het werk van onze organisatie.

 

 

Deel deze pagina via social media

Volg Switch

Volg ons op Facebook

Volg ons op twitter

Volg ons op YouTube

Agenda

Er zijn op dit moment geen verwante activiteiten