Programma

Home | Programma's | Fietsen Scoort

Fietsen Scoort

Vaker de fiets pakken is goed voor je gezondheid en het milieu. Bovendien draagt fietsen bij aan CO2-reductie en het tegengaan van klimaatverandering wereldwijd.

Nederland is een fietsland, maar nog veel meer mensen kunnen met de fiets naar het werk gaan. Ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen op minder dan7,5 kilometervan hun werk. Toch komt slechts een kwart van hen op de fiets. De meesten (57%) nemen de auto. Fietsen Scoort wil daar verandering in brengen.

Deelnemende werkgevers sponsoren bovendien de gefietste kilometers. De opbrengst daarvan gaat o.a. naar kleinschalige duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Mensen fietsen graag voor het goede doel. Samen maken deelnemers zo een verschil.

Op www.fietsenscoort.nl is ook informatie te vinden over klimaat en duurzame mobiliteit.

 

Programma-details 
Titel: Fietsen Scoort 
Thema: duurzaam ondernemen
Voor wie: producenten/werkgevers en werknemers
Waar: landelijk

Meer informatie en aanmelden
Meedoen is eenvoudig. Werkgevers kunnen zich aanmelden via www.fietsenscoort.nl of voor meer informatie contact opnemen met het Campagnebureau via 0118 – 682 580.

 

Contactpersoon: 
Pascal Elegeert, p.elegeert@maakdeswitch.nl, 0118 – 682580.

 

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de provincie Zeeland. 

 

Fietsen Scoort