Programma

Home | Programma's | Upgraden.nu

Upgraden.nu

Upgrades zijn zichtbare, positieve, maar vooral ludieke publieksacties uitgevoerd door jongeren. De Upgraders bedenken zelf een actie die bijdraagt aan de Millenniumdoelen en/of mensenrechten. Het gaat niet alleen om praten over een betere wereld maar vooral om DOEN!

Het programma laat jongeren ervaren dat het leuk is om een positieve bijdrage aan onze wereld te leveren. Van elke Upgrade maken de jongeren zelf een aansprekend filmpje (zie www.upgraden.nu voor filmpjes van eerder acties).

Enthousiast? Ga zelf aan de slag en download hier de checklist

Contactpersonen
Voor acties in Brabant: Saskia Peeters, s.peeters@maakdeswitch.nl, 013 535 1523
Voor acties in Zeeland: Imke Elstak, i.elstak@maakdeswitch.nl0118 – 682 580

Upgrades worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de gemeenten Eindhoven en Tilburg en anderen.