Programma

Home | Programma's | Voedsel Wereldwijd

Voedsel Wereldwijd

Switch richt zich met het thema voedsel niet alleen op consumenten, maar ook op horeca-opleidingen, studenten en restaurants. Doel is deze voedseldeskundigen van de toekomst te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Als afsluiting van het project Voedsel Wereldwijd verzorgen leerlingen van Brabantse horeca-opleidingen weer Eerlijke maaltijden voor hun gasten. In Tilburg en Eindhoven is er bovendien een hele evenementenweek rondom duurzaam consumeren. In Breda krijgen de leerlingen les over onze enorme vleesconsumptie en leren zij werken met zeewierhapjes als alternatief.

Aanbod

* Switch biedt lesmodules Wereldvoedseldag en Duurzaam Voedsel voor het MBO.

* Horeca-opleidingen bereiden en serveren Wereldmaaltijden in hun restaurants en informeren hun gasten hierover.

* Switch heeft placemats beschikbaar met achtergrondinformatie over het wereldvoedselvraagstuk.

* Switch heeft tentoonstellingsmateriaal beschikbaar: roll-up banners met informatie over het wereldvoedselvraagstuk en hang-banners  met gedichten van (voormalig) stadsdichters over dit thema.

Eerlijke maaltijd

16 oktober is door de VN uitgeroepen tot Wereldvoedseldag. Elk jaar wordt op deze dag aandacht besteed aan het feit dat er wereldwijd nog steeds mensen sterven aan honger en ondervoeding. In de maand oktober kan op verschillende plaatsen in Brabant aangeschoven worden bij de Eerlijke Maaltijd. Met deze maaltijd vragen we  samen met de Brabantse horecaopleidingen aandacht voor Wereldvoedseldag.

De Eerlijke Maaltijd is ontwikkeld om duidelijk te maken dat de oorzaak van honger niet een gebrek aan voedsel is, maar van oneerlijke verdeling. Er is berekend hoeveel iedere wereldburger zou kunnen eten als het voedsel op de wereld eerlijk verdeeld zou zijn over alle mensen.

De Eerlijke Maaltijden worden geserveerd in de opleidingsrestaurants van de horecaopleidingen SG De Rooi Pannen in Breda, Tilburg en Eindhoven, ROC De Leijgraaf in Oss en Cuijk.

De studenten van de horeca-opleidingen hebben zich aan de hand van het lespakket verdiept in het wereldvoedselvraagstuk. Een deel van de opbrengst van de maaltijden gaat naar een goed doel.

 

Contactpersonen
Brabant: 
Clasien Vermeer, c.vermeer@maakdeswitch.nl, 013 - 535 15 23.
Zeeland: Pascal Elegeert, p.elegeert@maaakdeswitch.nl, 0118 – 682 580.